1. Cena obejmuje: udział w Forum w dniach 13 i 14 czerwca 2019 r., materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch i bankiet wieczorny 13 czerwca.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 31 maja.
 3. Wpłaty należy dokonać na konto:

  AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j.
  mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
  PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305

  z dopiskiem, Forum HR i nazwisko uczestnika

 4. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
 5. W przypadku rezygnacji po 27 maja 2019 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 300 PLN + 23% VAT.
 6. Rezygnacja w terminie do 7 dni przed Forum lub nieobecność podczas Forum nie są podstawą do zwrotu należności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Forum.