Rejestracja użytkownika
 

Cena udziału (1 osoba):
1290 PLN (netto)
Szczegółowe dane

Oświadczenie AutomotiveSuppliers.pl S.C

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.  Wyrażamy zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych i marketingowych przez AutomotiveSuppliers.pl S.C. z siedzibą w Warszawie oraz przez Partnerów Forum HR w sektorze motoryzacyjnym (edycja 2017).
Anuluj