Rejestracja użytkownika
 

Cena udziału (1 osoba):
1090 PLN (netto)
Szczegółowe dane

Oświadczenie AutomotiveSuppliers.pl S.C

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru. Wyrażamy zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych i marketingowych przez AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie oraz przez Partnerów Forum HR w sektorze motoryzacyjnym (edycja 2019).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem w celu promocji Forum HR i umieszczenie ich na stronach internetowych Forum i AutomotiveSuppliers.pl oraz kwartalnika AutomotiveSuppliers.pl review - zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Anuluj